شرکت افزارپردازان نوآور جویا در سال 1395 به عنوان واحد تحقیق و توسعه گروه داده ورز جویا، آغاز به فعالیت کرد. در سال 1396 با طرح ایده محوری پزشکی، توانست در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مستقر شود.

اکنون این واحد فناور، با بررسی شرایط و مشکلات سازمان ها، راهکارهای مبتنی بر سخت افزار و نرم افزار ارائه می‌دهد. از جمله فعالیت اصلی این واحد، ارائه راهکارهای مبتنی بر مکان است. تعریف، طراحی و تهیه پلتفرم جامع انسان و پت، از مهمترین فعالیت این شرکت است.