امسال در تاریخ 28 و 29 آبان ماه 99، پانزدهمین دوره جشنواره شیخ بهایی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، برگزار شد.
هرساله جشنواره ملی شیخ بهایی با هدف رونق بخشیدن به کسب و کارهای فناورانه و دانش بنیان، زمینه سازی برای اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان، جهت دهی به فعالیت فن آفرینان در راستای حل مسائل و چالش‌های اصلی کشور، برگزار می شود.

مخاطبان اصلی این رویداد ملی، شرکت های دانش بنیان و فناور، شرکت های نوپا و تحقیق و توسعه هستند.


امسال این رویداد به صورت آنلاین و با سخنرانی وزیرعلوم و ارتباطات آغاز شد و در ادامه استاندار اصفهان، آقای دکتر رضایی، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، آقای دکتر ابطحی، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، آقای دکتر قیصری، بر روی جایگاه حاضر شدند و حمایت ها و گزارشات یکساله این جشنواره را بیان فرمودند. در این رویداد شرکت افزارپردازان نوآور جویا با ارائه طرح همیار جامع سالمند و کودک توانست، 5 میلیارد ریال سرمایه مستقیم گروه داده ورز جویا را به خود اختصاص دهد.