شرکت ها و سازمان های خدماتی، روزانه مامورانی را برای انجام امور خدماتی و تعمیراتی به خارج از سازمان و شرکت اعزام می کنند.

استفاده از فرم های چندبخشی و کاغذی یکی از معضلاتی است که برای هر ماموریت باید تکمیل و تایید شود. ضمن اینکه بعد از انجام هر ماموریت تمام این گزارشات، باید بایگانی شود. یکی از موارد مهم در انجام خدمات و سرویس های دوره ای، اطلاعات و گزارش های سابقه خدمات برای یک شرکت است. با این حجم از اطلاعات کاغذی، استخراج گزارشات یک خدمت برای یک شرکت، کاری زمان بر است.

برای این منظور سامانه ارجاع و انجام کار طراحی و توسعه گردید. این سامانه از دو بخش اداری و عملیاتی تشکیل شده است.

بخش اداری به صورت اتوماسیون یکپارچه تحت وب ارتباط بین تمامی واحدهای شرکت را فراهم می­کند. از قسمت­های مهم می­توان به مشاهده سابقه خدمات شرکت­ها،  ایجاد فرم انجام کار، ارجاع فرم به مدیر و واحدهای مربوطه جهت تایید، پیگیری مراحل انجام کار توسط مدیران و کارشناسان، تعیین نیروهای عملیاتی جهت انجام کارها و تایید ساعات کاری نیروهای عملیاتی می­توان اشاره کرد.  بخش عملیاتی تحت اندروید و بر روی دستگاه­های PDA برای نیروهای عملیاتی طراحی شده است.

نیروها می­توانند به اطلاعات فرم انجام کار و سابقه فرم دسترسی داشته باشند. از دیگر بخش­های این اپ می‌توان به ثبت ساعات کاری نیروهای عملیاتی و ثبت ریز قطعات مصرفی اشاره کرد. همچنین پس از پایان کار و دریافت امضا مشتری امکان تهیه فرم پایان کار جهت تحویل به مشتری در محل مشتری، فراهم است. کلیه اطلاعات مربوط به کار اعم از صورتجلسه­ ها و تصاویر گرفته شده از کار نیز را می‌توان به اطلاعات فرم جهت سابقه کار الصاق کرد.